Dit Privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door restaurants en partners verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website samensmaakmaken.nl van de Nierstichting.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het optimaliseren van de website en e-mail
Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren kunnen wij open- en clickratio van onze e-mails op individueel niveau bekijken en vastleggen. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers. Op onze website plaatsen wij cookies om onze website te optimaliseren en om je gerichte content aan te bieden. Bij deze verwerking is er sprake van toestemming indien de websitebezoeker de cookies accepteert.

Social media advertentie-mogelijkheden
Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook custom audiences. Nierstichting maakt een custom audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke campagne. We gebruiken de Facebook-pixel om de effectiviteit van onze advertenties te meten. Bij deze verwerking is er sprake van toestemming.
Via de privacy instellingen van het social media kanaal kun je je afmelden voor advertenties of je voorkeuren wijzigen.

Analyse achterban
Nierstichting analyseert en combineert (persoons)gegevens uit onze eigen database en de website, af en toe aangevuld met informatie uit openbare bronnen. Nierstichting gebruikt de analyses voor de volgende doeleinden:

  • het inzichtelijk maken en beter begrijpen van onze achterban
  • het zo goed mogelijk afstemmen van onze aanpak, campagnes en acties op onze achterban
  • het gericht informeren over andere campagnes en acties van de Nierstichting
  • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen op sociale media zoals Facebook

Nierstichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende formulieren op de website van samensmaakmaken.nl. Soms worden persoonsgegevens door Nierstichting gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen, bijvoorbeeld door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken van gegevens via derden, zoals EDM. Zo houden wij onze database up-to-date.

Hoe beveiligen wij gegevens?
Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft de Nierstichting fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Nierstichting maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op onze online formulieren invult worden versleuteld verzonden. Gegevens worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken.

Inschakelen van derden
Wij schakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen en verwerken jouw persoonsgegevens in EU-lidstaten of er zijn passende waarborgen van toepassing (Adequaatheidsbesluit, Standard Contractual Clauses of Binding Corporate Rules) wanneer er sprake is van een doorgifte van gegevens buiten de EU. Bijzondere persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

  • Het versturen van e-mails naar onze vrijwilligers of achterban met e-mailadres gebeurt zoveel mogelijk intern, echter we kunnen soms ook gebruik maken van e-mailmarketing bureaus.
  • Wij schakelen online marketingbureaus en/of mediabureaus in om je gerichte content te tonen op social media.

Jouw rechten
We gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. Je kunt zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt je eigen gegevens aanpassen als ze onjuist zijn of laten verwijderen. Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken. Indien je dit wenst kan je eveneens inzage krijgen in je contact-, adres en bankgegevens. Je kan je gegevens ook opvragen in een machineleesbaar formaat (recht op dataportibaliteit)  bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een ander goed doel. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen.

Je rechten kun je uitoefenen door te mailen naar het e-mailadres: info@nierstichting.nl, te bellen naar het telefoonnummer: 035-6978000 of een brief te sturen aan: Nierstichting, Postbus 2020, 1400 DA Bussum.

Je mag ons ook vragen om je gegevens uit onze database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

E-mail
Indien je je hebt aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Voor vragen over onze privacy statement kun je contact opnemen met onze Privacy Officer:

  • E-mail: privacy@nierstichting.nl
  • Telefoonnummer: 035-6978000
  • Postadres: Privacy Officer Nierstichting, Postbus 2020, 1400 DA Bussum

De Nierstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Wij raden je aan dit Privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie: 2 mei 2023